Oprogramowanie
Asseco WAPRO START
Asseco WAPRO BIZNES
Asseco WAPRO BIURO
Asseco WAPRO PRESTIŻ
Asseco WAPRO Mobile
ENTRE
Autoryzowane Centrum Serwisowe
Pomoc zdalna
Aktywacja licencji
Cennik
Kontakt
O Asseco WAPRO
Promocje
Wdrożenia
Zasady aktualizacji
Urządzenia fiskalne

Aktualności
Strona główna
Formularze
Zamówienie programu
Zamówienie CD z demo
Zamówienie pakietu mobilnego
Formularz kontaktowy
Aktualności

24-06-2015
Zamień DOS na Windows !

23-06-2015
Dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach o VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2015

31-03-2015
Biuro Online dla każdego klienta do 31 marca 2016!

06-11-2012
Premia dla zaktualizowanych!

03-11-2012
Asseco WAPRO zaskakuje nowymi rozwiązaniami

01-11-2012
Certyfikaty iPKO biznes i PekaoREADY dla programu WF-FaKir dla Windows


Archiwum

Aktualne wersje
WF-bEST ()
WF-FaKir ()
WF-GANG ()
WF-KaPeR ()
WF-MAG ()
WF-Analizy ()
WF-bEST ()
WF-CRM ()
WF-FaKir ()
WF-Fakturka ()
WF-GANG ()
WF-KaPeR ()
WF-Mag ()
WF-Mag ()

22-04-2009

NOWA wersja WF-Mag dla Windows 7.40.4

Ukazała się nowa wersja programu WF-Mag dla Windows o numerze: 7.40.4

Poniżej prezentujemy listę naistotniejszych zmian:

OZNACZENIE WARIANTÓW:
S - START , B - BIZNES , P – PRESTIż

Program został przygotowany do współpracy z WF-Mag Mobile 2

FAKTURY SPRZEDAżY

 • Na wydruku dodano wariant wydruku z podsumowaniem wagowym towaru; S, B, P 
 • Na wydruku faktury do paragonu, pod nagłówkiem drukuje się obecnie numer pierwotnego paragonu; S, B, P 
 • Na wydruku dodano możliwość pojawienia się numeru rachunku bankowego, niezależnie od "formy płatności"; S, B, P 
 • Dodano możliwość sprzedaży krajowej w walucie obcej; P
 • Na wydruku faktur z KGO podsumowano pozycje tych kosztów S, B, P

FAKTURY ZAKUPU

 • Dodano opcję - "PZ odłożone w czasie". Oznacza to powstanie dokumentu PZ, który pozostaje w buforze do momentu zatwierdzenia. W takim przypadku wprowadzenie dokumentu zakupu nie ma skutku magazynowego aż do momentu zatwierdzenia buforowanego dokumentu PZ; S, B, P 
 • Dodano (szczególnie dla faktur powstałych z kilku dokumentów PZ) możliwość wydrukowania z kartoteki dokumentów handlowych " Specyfikacji przychodu zbiorczego" S, B, P

ROZRACHUNKI 

 • W "Ustawieniach Konfiguracyjnych Użytkownika - Parametry Finansowe" dodano opcję "Auto uzupełnianie tytułem przy rozliczaniu rozrachunku", która umożliwia wybranie dwóch wariantów auto - uzupełniania Numeru albo Numeru i daty . Spowoduje to podczas rozliczania dokumentu uzupełnienia w polu "Tytułem" treści zgodnie z wybranym ustawieniem; S, B, P 
 • W raporcie szczegółowym rozrachunki przeterminowane dodano pozycję ilości dni po terminie; S, B, P 
 • Dodano możliwość grupowego usuwania rozrachunków; S, B, P

TABELE DODATKOWE 

 • Dodano możliwość zdefiniowania skrótu klawiszowego do wywołania tabeli;
 • Dodano możliwość definiowania tabel dodatkowych niezależnych od firmy; P 
 • Dodano możliwość definiowania tabel dla firm i wybranych magazynów;
 • Dodano możliwość utworzenia skryptu definicji tabeli dodatkowej; P

GNIAZDA ROZSZEżEÑ

 • Dodano możliwość przekazywania numerów dokumentów; P 
 • Dodano możliwość przekazywania zmiennych pól dodatkowych; P 
 • Dodano obsługę gniazd przed i po operacjach dodatkowych; P 
 • Dodano instrukcje KONIEC przerywającą wykonanie ciągu instrukcji w gnieździe; 
 • Dodano obsługę wywołania tabeli dodatkowej w gniazdach rozszerzeń; P 
 • Dodano obsługę wywołania formularza tabeli dodatkowej w gniazdach rozszerzeń. Formularz może być uruchamiany w trybie dodawania lub poprawiania wiersza tabeli; P

DEKLARACJA INTRASTAT 

 • Zmodyfikowano grupowanie takich samych pozycji, obecnie grupowanie odbędzie się jeśli parametry: kod CN, Kod Transportu, Kod transakcji, Kod dostawy, Kod kraju przeznaczenia / pochodzenia oraz nazwa dla INTRASTAT będą zgodne; P 
 • Zmieniono algorytm generowania DEKLARACJI PRZYWOZU i WYWOZU. Dla przywozu zliczane są wszystkie pozycje WNT oraz pozycje ujemnych korekt WDT natomiast dla wywozu wszystkie pozycje WDT oraz pozycje ujemnych korekt WNT; P

GENERATOR ZESTAWIEÑ 

 • Dodano obsługę pól "Ilość zamówiona u dostawców" i "Ilość zamówiona przez odbiorców" z tabeli Artykuł; B, P

ZAMÓWIENIA

 • Dodano obsługę trybów czytnika kodów kreskowych zarówno na oknie edycji pozycji zamówień jak również na oknie wyboru pozycji do realizacji; B, P 
 • Dodano możliwość dodania numeru rachunku bankowego; B, P
 • Dodano możliwość edycji pola "netto / brutto"; B, P 
 • Zamówienia walutowe do dostawców wystawiać można obecnie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku; P 
 • Na fakturze proforma dodano pola numeru rachunku bankowego oraz numeru SWIFT banku; B, P 
 • Do wydruków zamówień dodano możliwość wyłączenia drukowania "Nazwa artykułu ciąg dalszy"; B, P 
 • FILTR w "Kartotece Asortymentu" • - włączenie filtra "Ilości większe od zera" spowoduje odfiltrowanie usług. Po włączeniu tej opcji usługi nie będą widoczne na zestawieniu; S, B, P
  • W kartotekach finansowych -> Waluty -> Kursy bazowe - dodano możliwość włączenia lub wyłączenia przeliczania cen sprzedaży po aktualnych kursach. Ustawienie to jest zapamiętywane;

UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA 

 • Dodano możliwość zablokowania zmiany wybranego pracownika na dokumentach handlowych; S, B,
 • Dodano uprawnienie pozwalające zablokować pracownikowi możliwość modyfikacji dokumentów. S, B, P 
 • Dodano uprawnienie uniemożliwiające pracownikowi sprawdzenie "stanu przed" remanentem; S, B, P 
 • Rozdzielono uprawnienia dotyczące modyfikacji dokumentów zablokowanych i zaksięgowanych. S, B, P 
 • PARAMETR - "Walidacja pracownika przed zatwierdzeniem paragonu". - Rozszerzono jego działanie. Obecnie działanie tego parametru rozszerzono na wszystkie typy dokumentów handlowych. Obecna nazwa parametru - "Walidacja pracownika przed zatwierdzeniem dokumentu handlowego"; S, B, P 

PROGRAM LOJALNOśCIOWY 

 • Obecnie dostępny w formularzu kontrahenta; S, B, P 
 • W pozycjach dokumentów przychodu/zakupu dodano przełącznik, którego włączenie spowoduje pokazanie się okna z domyślną ceną sprzedaży, narzutem, marżą wyliczanymi dynamicznie z wprowadzonej ceny zakupu. S, B, P
 • Dla pozycji asortymentowych mających ceny zakupy wyrażone w walutach na formatce artykułu (zakładka "2) Jednostki i ceny") dodano w bloku "Cennik w walucie obcej" ikonkę umożliwiającą przeliczenie cen zakupu i sprzedaży po aktualnym kursie P
 • Zmodyfikowano mechanizm importu zdjęć do programu. Obecnie można w dowolnym katalogu dyskowym umieścić zdjęcia asortymentu, nadać im nazwy zgodne z "Indeksem katalogowym" asortymentu którego dotyczą a programu automatycznie je zaimportuje i powiąże z asortymentem; S, B, P 
 • Dodano możliwość grupowej zmiany PKWiU oraz SWWKU; S, B, P 
 • Dodano możliwość grupowej zmiany ceny domyślnej dla wszystkich kategorii asortymentowych w magazynie; S, B, P 
 • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po dowolnym fragmencie nazwy, NIP - u lub adresu (nazwa + nip + adres); S, B, P 
 • Dodano mechanizm rozliczania KGO przychodu z kartoteki asortymentu; S, B, P 
 • Dodano możliwość wystawiania korekt do paragonów z wystawionymi fakturami sprzedaży; S, B, P 
 • Rozszerzono możliwość numeracji dokumentów KP i KW . Dodano nowy okres numeracji - "Dzienna"; S, B, P 
 • Na drzewku dokumentów handlowych dodano pozycje - "korekty walutowe" ;
 • Dodano możliwość wybierania towaru z konkretnych dostaw po numerze serii; S, B, P 
 • Dodano obsługę pól dodatkowych na listach pozycji zamówień, dokumentów magazynowych i handlowych;
 • Z kartoteki kontrahent usunięto numer konta RAKS; S, B, P 
 • Dodano do zleceń produkcyjnych możliwość wprowadzania półproduktów z wykorzystaniem kolektora;
 • Dodano w oknie "Szybkiej sprzedaży detalicznej" wybór formy i terminu płatności dla kontrahentów innych niż "SPRZEDAż DETALICZNA" oraz wprowadzono pole "Uwagi" dla całego paragonu; S, B, P 
 • W definicji asortymentu, na drugiej zakładce dodano opcję wymuszania wyboru dostawy podczas rozchodowywania. Opcja - "Wymuszaj wybór z dostawy"; S, B, P 
 • Zmodyfikowano operację grupowego drukowania dokumentów. Obecnie operacja ta odbywa się w tle umożliwiając użytkownikowi równolegle pracę w innej aplikacji; S, B, P 
 • W oknie pozycji remanentowych dodano kolumnę numeru dokumentu przychodu pochodzącego z rozbicia remanentu na dostawy; S, B, P 

WYDRUKI (etykiety) 

 • Dodano możliwość wydruku kodu kreskowego typu UPC A, UPC E na etykietach towarowych lub adresowych, fonty MW6 UES, MW6 UEM, MW6 UEL, dla drukarki systemowej. Czcionki należy zakupić we własnym zakresie od ich producentów (MW6 Technologies) - B, P 
 • Dodano możliwość wydruku na etykietach towarowych pola opisującego kategorię wielopoziomową - B, P 

URZąDZENIA ZEWNÊTRZNE / KASY FISKALNE

POSNET COMBO, NEO 

 • dodano możliwość ustalenia połączenia z urządzeniem podając nazwę hosta zamiast sztywnego adresu IP. - B, P 
 • wprowadzono możliwość programowania dodatkowych kodów kreskowych. - B, P

KASY FISKALNE ELZAB 

 • dodano obsługę przy pomocy multipleksera typu LAN. - B, P


Archiwum     Najnowsze

O firmie .::. Asseco WAPRO START .::.Asseco WAPRO BIZNES .::.Asseco WAPRO BIURO .::.Asseco WAPRO PRESTIŻ .::.Asseco WAPRO Mobile .::. Kontakt
Copyright © 2011 ENTRE Systemy Informatyczne